SBI Scientific Bioprocessing

SBI Scientific Bioprocessing tiimissä työskentelee tutkijoita ja insinöörejä, joita yhdistää halu kehittää älykkäitä ja dynaamisia antureita ja instrumentteja biomassan kasvun seurantaan sekä ja pH:n ja liuenneen hapen määrän mittaamiseen. Lisäksi laitteistoa voi hyödyntää biomassan kasvuun perustuvaan ruokintaan. Kaikkia em. sovelluksia voi ohjata erillisellä DOTS-ohjelmistolla.

Kuten kaikilla menestystarinoilla, myös SBI:lläkin on kiehtova alku. Dr. Govind Raoa kiehtoi ymmärtää solun metabolia sen ympäristöön suhteutettuna. Hän jakoi tutkimustuloksiaan biotekniikan alan asiantuntijoille seminaareissa ja sai erittäin hyvää palautetta. Asiantuntijoiden käyttämät pH- ja happielektrodit olivat isoja ja kömpelöitä käyttää, eivätkä ne olleet riittävän tarkkoja. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi SBI alkoi kehittää digitaalisia sensoreita, joilla mittaaminen on helppoa ja reaaliaikaista ja data on analysoitavissa omalla ohjelmistollaan.  

Yli 40 vuoden jälkeen SBI:n tehtävänä on vahvistaa tutkijoiden tieteellistä osaamista – ”For every experiment, every day”. 

www.scientificbio.com

SBI Scientific Bioprocessing logo

Edustus Suomessa

Päämiestä SBI Scientific Bioprocessing edustaa Suomessa Berner Oy.