Blogi

Vedenpuhdistaminen on osa laboratorion vastuullisuutta

Laboratorioiden vastuullinen puhtaan veden tuottaminen koostuu kolmesta ydinalueesta: käyttötarkoitukseen sopivan veden valitsemisesta, sitä tuottavan laitteiston valinnasta sekä ympäristönäkökohtien huomioimisesta vedenpuhdistusprosessin aikana.

Lähes jokaisessa laboratoriossa tarvitaan puhdasta vettä. Osassa laboratorioista puhtaan veden määritelmä toteutuu jo käänteisosmoosivedellä (luokka 3), osassa vaatimuksena on taas ionivaihdettu vesi (luokka 2). Ultrapuhtaasta (luokka 1) vedestä puhutaan, kun vaatimuksena ovat esimerkiksi yli 18,2 MΩ‧cm resistiivisyys ja orgaanisen hiilen ja endotoksiinien kokonaismäärien jääminen alle tiettyjen raja-arvojen.

Tyypillisiä käyttökohteita käänteisosmoosivedelle ovat mm. laboratorioastianpesukoneet ja ultrapuhtaan veden valmistaminen. Ionivaihdettua vettä käytetään muun muassa elatusaineiden valmistamiseen, erilaisiin laimennuksiin tiettyjä analyysejä varten ja laboratoriopesukoneeseen. Ultrapuhdasta vettä tarvitaan esimerkiksi työskenneltäessä molekyylibiologian, immunologian tai DNA:n sekvensoinnin parissa.

Vedenpuhdistusjärjestelmän valinta laboratorioon

Kun laboratorioon valitaan vedenpuhdistusjärjestelmää, on hyvä varmistaa, että kaikki laboratorion vedenkäytön tarpeet tulee huomioitua kerralla. Lisäksi vedenkulutus tulee arvioida huolella etukäteen – ja samalla kannattaa huomioida mahdolliset lähitulevaisuuden muutokset laboratorion toiminnassa. Liian pienen järjestelmän hankkiminen saattaa hidastaa työskentelyä olennaisesti ja vastaavasti investointi liian massiiviseen laitteistoon on turhaa.

Koska puhdas vesi on kriittinen raaka-aine ja käyttöhyödyke lähes kaikelle laboratorion toiminnalle, laitteistoon on voitava luottaa. Lisäksi sen käytön ja säännöllisen huollon on oltava helppoa ja vaivatonta. Paikallinen ja suomenkielinen huolto ja käytön tuki on varmasti myös etu, joka kannattaa huomioida laitteistoa hankittaessa. Laitteen hankintahinnan lisäksi laitteiston kokonaiskustannuksessa kannattaa huomioida myös kulutustarvikkeiden hinta; säännöllisesti vaihdettavien patruunoiden kustannus voi vaihdella hyvinkin paljon eri tuotemerkkien välillä.

Kierrättäminen on osa vastuullisuutta

Kierrättämällä voidaan kasvattaa myös laboratorioiden vastuullisuutta. Vedenpuhdistuslaitteiden yhteydessä kierrättäminen on vasta noussut puheenaiheeksi – ensimmäinen uudelleenkäytettävillä patruunoilla toimiva suoraan hanavedestä ultrapuhdasta vettä tuottava laitteisto tuotiin markkinoille loppuvuodesta 2023.

Patruunoiden perusraaka-aine on muovi – kierrättämällä uudelleenkäytettäviä patruunoita laboratoriot voivat vähentää hiilidioksidipäästöjään jopa 90 %. Myös patruunoiden valmistamisessa on hyödynnetty kierrätettäviä raaka-aineita; kotelo on valmistettu 100 % kierrätettävästä materiaalista. Vastuullisesti valmistettu ja pakattu vedenpuhdistuslaitteisto myös säästää vettä ja energiaa, minimoi elohopeajätteen määrän sekä pakataan muovittomasti.

Riitta Tamminen, Bio- ja elintarviketieteiden insinööri
Kirjoittaja työskentelee Berner Oy:ssä asiantuntijamyyjänä.

Liittyvät tuotteet